• 569

 • מתמטיקה ומדעי הטבע

 • אדמונד י' ספרא בגבעת רם

 • אוהבים פיסיקה? אוהבים כימיה?

  התכנית המשולבת היא תכנית חלוצית להכשרת מדענים בדרך שונה מהמקובל.

  במסגרת הלימודים אנו מציעים לכל סטודנט להתאים את תכנית הלימודים בשנים המתקדמות בהתאם לתחומי העניין שלו. תכנית הלימודים מציעה לסטודנטים הכשרה יסודית במדע בסיסי או במדע יישומי. הלימודים כוללים את כל קורסי היסוד הנלמדים ב תואר בוגר בפיזיקה ובכימיה יחד והעמקה רצינית במתמטיקה.

  אתר החוג

 • ידע מסוג זה תורם רבות לפיתוח תעשיית ההיי-טק והשנים האחרונות מדגישות את התרומה החשובה של תעשייה זו לקידומה ולרווחתה של כל מדינה שהשכילה לקדמה ולטפחה. השכלה טובה ומעמיקה בתחום המדעים והטכנולוגיה יכולה להבטיח השתלבות מהירה בתעשייה, קידום מקצועי מהיר ועיסוק בחזית המחקר והפיתוח בעולם ההיי-טק. תעשיות העתיד בתחומי הננו-מדע והננו-טכנולוגיה נשענות על מדענים בעלי הכשרה בסיסית רחבה במדעים מדויקים ובהם פיסיקה וכימיה בפרט.

  הצטרפו אלינו! אל תכנית הלימודים היחידה בארץ המשלבת פיסיקה וכימיה כמסלול מובנה.

   

  • מלגות למתקבלים – סטודנטים המתקבלים לתכנית מקבלים מלגה בגובה מחצית שכר הלימוד עבור השנה הראשונה (כאשר נתוני הקבלה מתאימים – ציון משוקלל המשלב פסיכומטרי ובגרות) .
  • פעילויות נוספות – בתחילת שנת הלימודים, נפגשים כל הסטודנטים בתכנית, בכל שלבי התואר למפגש עם הרצאת אורח וכיבוד למטרות גיבוש.

 • ראש החוג -  פרופ' דניאל סטראסר, טל': 02-6586352 ,  strasser@mail.huji.ac.il

  מזכירת התכנית- גב' קרן בכר: 02-6586588 , kerenb@savion.huji.ac.il​

 • את שנת הלימודים הראשונה נקדיש ללימוד קורסי מבוא. הסטודנטים בתכנית ילמדו את כל קורסי היסוד הנלמדים ב תואר בוגר בפיסיקה וכימיה וקורסי יסוד במתמטיקה. לקראת סוף שנת הלימודים השנייה יבחר כל סטודנט בתחום התמחות עיקרי למיקוד - כימיה או פיסיקה. לאחר מכן (ובעידוד והמלצה של ראש התכנית) ימשיכו הבוגרים לתואר נוסף בפיסיקה או בכימיה. הלימודים כוללים לימודים עיוניים מהחוגים לכימיה ופיסיקה והתנסות במעבדות שחלקן ייחודיות לתכנית המשולבת.

 • 147

 • ניתן לשלב עם אמירים טבע או תכנית אתגר כימיה

 • מצטיינים? יש לנו תכנית עבורכם!

  תכנית "אתגר" – התכנית מאפשרת הכרות בלתי אמצעית של הסטודנטים המצטיינים בחוג עם המחקר הנעשה במכון לכימיה. התכנית מיועדת לסטודנטים המעוניינים בהרחבה ובהעמקה של לימודיהם. תכנית "אתגר" משלבת לימודים ייחודיים בקבוצות קטנות, בצד לימודים משותפים עם יתר תלמידי החוג, והיא מעודדת ומטפחת את הלימוד העצמאי ואת יכולות החקר של הסטודנט. בנוסף, התכנית מאפשרת השתלבות באחת ממעבדות המחקר במכון לכימיה, הכוללת עבודת מחקר עצמאית תחת הנחייתו של החוקר המנהל את המעבדה. עבודת המחקר יכולה להוות בסיס ל לימודי מוסמך ואולי אף להמשך לימודים במסלול ישיר לדוקטורט. להרחבה

  ניתן לפנות לראש התכנית: פרופ' דני פורת danny.porath@mail.huji.ac.il

  או לממלאת מקום המרכזת האדמיניסטרטיבית: גב' ענת יוסוב: anat.iosub@mail.huji.ac.il

   

לבדיקת סיכויי קבלה, תנאי קבלה לשנה א
 • נדרש

  ה פקולטה תקבל גם מועמדים עם רמת מתקדמים ב' ותאפשר להם להשלים את הפטור במהלך ה סמסטר הראשון של שנה ב'

 • לבעלי תעודת בגרות שאינה ישראלית

 • 45 נ״ז לכל הפחות

 • התאמה בין לימודים קודמים לדרישות החוג

 • נדרשת עמידה בדרישות המעבר משנה א' לשנה ב' במוסד שבו למדו.

  הדיון בבקשות של מועמדים ממוסדות להשכלה גבוהה, הנרשמים לשנה ב' ומעלה ל תואר בוגר , ייערך סמוך לתחילת שנת הלימודים. קבלתם תידון לפי גיליון ציונים שיגישו למזכירות לענייני הוראה של ה פקולטה מספר המקומות לשנה ב' מוגבל, ולפיכך המעבר ייעשה על סמך ממוצע ציונים משוקלל של קורסי החובה של שנה א', וציון מינימלי 75 בכל קורס.

  לבקשת הרשמה לשנים מתקדמות ולמידע נוסף יש לפנות לרכזת הבוגר, טל' 02-6585362

 • בוגרי החוג המשיכו את דרכם המקצועית במסלולים הבאים:

  1. המשך ללימודים מתקדמים באוניברסיטה העברית ובאוניברסיטאות מובילות אחרות.
  2. לימודי המשך לתעודת הוראה ועיסוק בהוראה.
  3. התמקצעות ומחקר באחד התחומים- פיזיקה או כימיה.
  4. השתלבות בתעשייה בתפקידי מפתח בתחומי החומרים המתקדמים, אלקטרו- אפטיקה ומיקרו אלקטרוניקה.
  5. פיתוח ננו מדע וננו טכנולוגיה עם דגש מואץ לכיוון האנרגיה החליפית.
  6. השתלבות בעולם ההי-טק במגוון משרות כדוגמת: מחקר, כתיבת אלגוריתמים ועוד.