פרסי הצטיינות

האוניברסיטה מעניקה פרסי הצטיינות לסטודנטים בעלי הישגים גבוהים המתקבלים ל תואר בוגר . בתהליך הקבלה אנו מאתרים את הזכאים לפרס.
הפרסים מוענקים למקדימים להירשם שיתקבלו עד לתאריך 30.06.19.
מידע על הסיכויים לקבלת הפרס ניתן למצוא לאחר חישוב סיכויי קבלה באתר.


פרסי ההצטיינות לתלמידי שנה א' לבוגר

הזכאות לפרסים נקבעת על פי הציון המשוקלל המשלב את ממוצע הציונים בתעודת הבגרות עם ציון הבחינה הפסיכומטרית. לתחומי לימוד שונים נקבע סף זכאות שונה.

התנאים לקבלת הפרסים

קיימים שני סוגי פרסים:

1. פרס פקולטאי

פרס כספי בגובה שכר הלימוד השנתי יוענק לסטודנטים מצטיינים בכל הפקולטות ובתי הספר.

 

2. פרס חוגי 

פרס כספי בגובה מחצית שכר הלימוד השנתי יוענק לסטודנטים בעלי נתוני קבלה גבוהים הלומדים באחד מן החוגים שלהלן:

 • פרס מדעי הרוח
  בחוגים: ארכאולוגיה והמזרח הקרוב הקדום, אנגלית, היסטוריה, היסטוריה של עם ישראל ויהדות זמננו, חינוך, לשון עברית ולשונות היהודים, לימודי האסלאם והמזרח התיכון, ספרות עברית, שפה וספרות ערבית, תלמוד, תולדות האמנות.
 • פרס מדעי החברה
  בחוגים: גאוגרפיה, מדע המדינה, סוציולוגיה ואנתרופולוגיה, סטטיסטיקה.
 • פרס ביה"ס למינהל עסקים
  החוג לחשבונאות
 • פרס חקלאות, מזון וסביבה
  בחוגים: מדעי הקרקע והמים, אגרואקולוגיה ובריאות הצמח, מדעי הצמח, כלכלה חקלאית ומינהל בחקלאות, ניהול מלונאות, משאבי מזון ותיירות, מדעי בעלי חיים, שמירת טבע ומינהל שטחים פתוחים. 
  התמחויות בביוטכנולוגיה: אגרואקולוגיה ובריאות הצמח, בעלי חיים, מדעי הצמח וכלכלה חקלאית ומנהל בחקלאות.
 • פרס מדעי הטבע
  בחוגים: תכנית משולבת פיסיקה-כימיה, פיסיקה, כימיה, מתמטיקה ומדעי כדור הארץ.
 • פרס רוקחות
  בחוג בוגר ב"מדעי התרופה" - תכנית מצויינות
 • פרס משפטים
  בחוג למשפטים ובתכנית למשפטים עם חוג נוסף ל תואר בוגר

 

התנאים לקבלת הפרסים

א. מעבר סף משוקלל נדרש. ציון הסף הנדרש משתנה משנה לשנה. פרטים על הסיכויים לקבלת הפרסים - במדור רישום וקבלה ובאתר האינטרנט.
ב. הפרסים מוענקים רק לסטודנטים חדשים באוניברסיטה העברית, ששנת תש"פ תהיה שנת הלימודים הראשונה שלהם (שנה א' לבוגר).
ג. תכנית לימודים מלאה והיקף שכר לימוד לא נמוך מ-90%.
ד. תשלום מקדמה למימוש הקבלה על פי הנהלים וללא קשר לקבלת הפרס.
ה. הלימודים אינם במסגרת תכניות ממומנות, כגון: "תלפיות", "צמרת", "בינה", "פסגה", "גמלא" ועוד.

מי שילמד בשני חוגים בפקולטות/בתי ספר שונים וזכאי לפרס פקולטאי מטעם אחד מהם בלבד או זכאי בשניהם, או זכאי באחד מהם ובנוסף זכאי לפרס חוגי - יקבל פרס בגובה שכר לימוד מלא (100%) לכל היותר.
תלמידים הלומדים בשני חוגים וזכאים לפרס חוגי בכל אחד מהחוגים יקבלו פרס בגובה מחצית שכר הלימוד.

 

מצבים שבהם תבוטל הזכאות לפרס:

 1. סיפי הזכאות לפרסי ההצטיינות שונים ( הפקולטאי והחוגי)  שונים מחוג לחוג,  הפרס משוייך לחוג הספציפי שאליו התקבל המועמד.
  בהתאם לכך, יש לשים לב  כי כאשר מועמד מבקש לבצע שינוי עדיפות לחוג אחר , תיתכן אפשרות שיבוטל הפרס בעקבות שינוי העדיפות.
 2. סטודנט שיקבל את הפרס ובאמצע השנה ואפילו בתקופת השינויים של סמסטר א'  יבטל את לימודיו בחוג, תבוטל זכאותו לפרס ואף יצטרך להחזירו .
 3. הזכאות לפרס תתבטל גם כאשר הסטודנט מבטל את הקורסים הרלוונטיים בחוג בו זכאי לפרס , גם אם לא ביצע שינוי עדיפות במערכת. כלומר מחיקת קורסים של חוג מסוים משמעה ביטול ההרשמה לחוג.

 

פרסי ההצטיינות לתלמידים בשנים מתקדמות לבוגר

פרסי הרקטור והדיקן - פרסי הצטיינות הניתנים לתלמידי בוגר משנה ב' ואילך על סמך הישגיהם בלימודים. פרטים נוספים באתרי הפקולטות.